Ashtanga Yoga fortsättning mot Mysorekurs H18

Här jobbar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av Ashtangayogan med andningen i centrum. Vi kommer också prata mer om Bandhas (kroppslås) och Dristi (fokuseringspunkter).

Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och Mysorestyle -klasser, där du tränar I din egen takt utan att läraren leder. Läs mer om Mysore style här (länk). Vart efter gruppen lär sig ordningen på rörelserna ges eventuellt också nya rörelser individuellt. En gång per kurs gör vi ledd Primary där du får prova och leka med de rörelser du inte gjort tidigare I hela första serien.

Tanken är att du, under kursen, får möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna så långt som ni går igenom under kursen, så att du sedan kan gå över på Mysore style.

Betalningsinformation

E-post
Personuppgifter

Kursdeltagare